Företag,Institutioner och särskilda boenden

Fotvård bedriver jag idag på ett antal institutioner, äldreboende, sjukhus, behandlingshem och gruppboenden.

Behandlingen sker alltid genom att jag kommer till er och genomför behandlingarna.

All behandling sker i samråd med vårdpersonalen.

Massage på företag sker oftast på företaget så en bra lokal krävs.

Behandlingen anpassas till de individuella behoven hos de som får behandling.

Upplägg:

  • Företaget står för hela kostnaden 
  • Företaget står för en del av kostnaden och personalen en del 
  • I bägge fallen faktureras företaget  för sin del. Personalen i de fall de ska betala så fungerar det med Swish ,kort eller kontant

Behandlingen räknas som friskvård enligt skatteverkets normer och är avdragsgill och momspliktig.