Företag, institutioner, särskilda boenden

Fotvård bedriver jag idag på ett antal institutioner, äldreboende, sjukhus, behandlingshem, gruppboenden.

Behandlingen sker alltid genom att jag kommer till er och genomför behandlingarna.

All behandling sker i samråd med vårdpersonalen.

Massage på företag sker oftast på företaget så en bra lokal krävs.

Behandlingen anpassas till de individuella behoven hos de som får behandling.

Upplägg:

  • Företaget står för hela kostnaden 
  • Företaget står för en del av kostnaden och personalen en del 
  • I bägge fallen faktureras företaget  för sin del. Personalen i de fall de ska betala så fungerar det med Swish ,kort eller kontant

Behandlingen räknas som friskvård enligt skatteverkets normer och är avdragsgill och momspliktig.