Företag,Institutioner och särskilda boenden

Fotvård bedriver jag idag på ett antal institutioner, äldreboende, sjukhus, behandlingshem och gruppboenden.

Behandlingen sker alltid genom att jag kommer till er och genomför behandlingarna.

All behandling sker i samråd med vårdpersonalen.

Massage på företag sker oftast på företaget så en bra lokal krävs.

Behandlingen anpassas till de individuella behoven hos de som får behandling.

Cialis

Med tanke på det stora antalet apotek som erbjuder denna medicin på nätet är det ganska svårt att välja vilket apotek man ska köpa från. För att göra ditt val lättare har vi tagit fram en enkel jämförelse av de olika priserna och Cialis-apoteken www.ltpharma.com/cialis-original/ som finns tillgängliga i ditt område. Prisjämförelserna är viktiga eftersom vissa webbplatser kan ta ut en medlemsavgift när du registrerar dig för en provförpackning eller provstorlek.

Upplägg:

  • Företaget står för hela kostnaden 
  • Företaget står för en del av kostnaden och personalen en del 
  • I bägge fallen faktureras företaget  för sin del. Personalen i de fall de ska betala så fungerar det med Swish ,kort eller kontant

Behandlingen räknas som friskvård enligt skatteverkets normer och är avdragsgill och momspliktig.